KS-3218   

 

KS-3218技术指标

量 程

准 确 度

分辨力

说 明

直流电压 (DCV)

200 mV

 

±1.5% of rdg ±4 digits

0.1 mV

自动量程转换

2 V

1 mV

20 V

10 mV

500 V

0.1 V

交流电压 (ACV)

2V

±2.3% of rdg ±8digits

0.001V

自动量程转换

20V

0.01V

200 V

0.1 V

500 V

1 V

直流电流 (DCA)

200μA

±1.5% of rdg ±4digits

0.1μA

自动量程转换

2000 μA

1 μA

20 mA

10 μA

200 mA

0.1 mA

交流电流 (ACA)

200μA

±2.3% of rdg ±8digits

0.1μA

自动量程转换

2000 μA

1 μA

20 mA

10 μA

200 mA

0.1 mA

电阻
( Ω )

200 Ω

±2.0% of rdg ±4 digits

0.1 Ω

自动量程转换

2KΩ

1 Ω

20KΩ

10 Ω

200KΩ

100 Ω

2MΩ

1KΩ

20 MΩ

10KΩ


二极管和电路通断测试功能

   

[返回]
Copyright 2008 All Rights Reserved   温州市康仕机电仪表有限公司   电话: 86-577-86282630 86524311   管理中心
地址: 浙江省温州市鹿城区黄府巷44号   传真: 86-577-86282636   E-mail: gary-konshi@hotmail.com
浙ICP备14044269号-1