CD-800   

CD-800技术指标

功 能 测量测围 准 确 度 分辨力 说   明
直流电压
(DCV)
326.0mV ±(0.8%+3字) 0.1mV 输入阻抗:≥100MΩ
3.260V ±(1.1%+3字) 0.001V 输入阻抗:约11MΩ
32.60V 0.01V 输入阻抗:约10MΩ
326.0V 0.1V
600V 1V
交流电压
(ACV)
3.260V ±(1.8%+5字) 0.001V 输入阻抗:约11MΩ
32.60V 0.01V 输入阻抗:约10MΩ
频率范围:40 ~ 400HZ
显示:平均值(正弦波有效值)
326.0V 0.1V
600V 1V
直流电流
(DCA)
32.60mA ±(1.5%+2字) 0.01mA 输入阻抗:约1Ω
326.0mA 0.1mA
交流电流
(ACA)
32.60mA ±(2.4%+5字) 0.01mA 输入阻抗:约1Ω
频率范围:40 ~ 400HZ
显示;平均值(正弦波有效值)
326.0mA 0.1mA
电阻
( Ω )
326.0Ω ±(1.2%+2字) 0.1Ω 最大开路电压:约0.4V
3.260KΩ
32.60KΩ 10Ω
326.0KΩ 100Ω
3.260MΩ ±(2%+4字) 1KΩ
32.60MΩ ±(10%+5字) 10K
二极管 显示近似二极管正向电压降值。测试电压约为1.5V
导通 导通电阻小于约70Ω ,机内蜂鸣器发声。测试电压约为0.4V

                    外形尺寸:176(长)×104(宽)×46(高)mm
                    重量:约340克
                    供电电池:1.5V五号×2(R06)

   

[返回]
Copyright 2008 All Rights Reserved   温州市康仕机电仪表有限公司   电话: 86-577-86282630 86524311   管理中心
地址: 浙江省温州市鹿城区黄府巷44号   传真: 86-577-86282636   E-mail: gary-konshi@hotmail.com
浙ICP备14044269号-1